• انتصاب نماینده وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی ریاست جمهوری

    انتصاب نماینده وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی ریاست جمهوری

    وزیر آموزش و پرورش با صدور حکمی «قاسم احمدی لاشکی» را به عنوان نماینده وزیر در سفرهای استانی ریاست جمهوری منصوب کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، “یوسف نوری” در اجرای شیوه نامه استقرار ستاد ارتباطات مردمی در سفرهای استانی دولت مردمی با صدور

خرید فالوور اینستاگرام