• دانلود زیرنویس مستند Dinosaurs – the Final Day with David Attenborough 2022

    دانلود زیرنویس مستند Dinosaurs – the Final Day with David Attenborough 2022

    دانلود زیرنویس مستند Dinosaurs – the Final Day with David Attenborough 2022 این فیلم ۹۰ دقیقه ای نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده است که ۶۶ میلیون سال پیش، در پایان دوره کرتاسه، سیارکی به اندازه کوه اورست به این سیاره برخورد کرد. داستان نه بر روی محل برخورد، دهانه Chicxulub در شبه جزیره

خرید فالوور اینستاگرام