• توضیح وزارت ورزش درباره نحوه فعالیت زنان در رشته پرورش اندام

    توضیح وزارت ورزش درباره نحوه فعالیت زنان در رشته پرورش اندام

    معاون توسعه ورزش بانوان گفت: با توجه به عدم وجود مجوزهای قطعی و نهایی، مقرر شد که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بصورت موقت فعالیت‌های بانوان را متوقف کند تا پس از بررسی‌های تخصصی، رشته‌های مصوب را بصورت قانونی ابلاغ و در مورد رشته‌هایی هم که بصورت غیرقانونی و زیر زمینی، سلامت بانوان کشورمان را

خرید فالوور اینستاگرام